ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ευχαριστούμε θερμά και τον κάθε έναν ξεχωριστά που αναγνώρισε και επιβράβευσε το έργο μας.

Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλους όσους συμμετέχουν και στηρίζουν την τεράστια αυτή προσπάθεια!

Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς να αναγνωρίζεται το εθελοντικό  έργο μας.

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »