ΟΡΑΜΑ/ΑΞΙΕΣ

Όραμα και στόχος όλων είναι η μεταστέγαση της «Γέφυρας Ζωής» σε ιδιόκτητο χώρο.

Για να γίνει πράξη το σύνθημα του συλλόγου: «Αγκαλιάζουμε τη μαγεία… του να είσαι διαφορετικός».

«Ο μεγαλύτερος στόχος για τον πολυχώρο είναι να επιβιώσει, με απλά λόγια για το ΑΥΡΙΟ που ξημερώνει για τα παιδιά μας η «Γέφυρα Ζωής» ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ!»

Το όραμα της Γέφυρα Ζώης όχι μόνο στα άτομα με αναπηρία αλλά και στις οικογένειες αυτών,  είναι η στήριξη όσο και με τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον.

Ένα περιβάλλον χαράς και αγάπης, χωρίς διακρίσεις και ανισότητες».

Παιδιά που πρέπει να κερδίσουν τη μάχη με τη ζωή.

Παιδιά που πρέπει να παλέψουν με την αναπηρία.

Παιδιά που πρέπει να νιώσουν ότι αξίζουν.

Παιδιά που πρέπει να ξαναγίνουν παιδιά.

Είναι ένας μεγάλος αγώνας που αξίζει τον κόπο.

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »