ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

– Αγγλικό Μουσικό Πανεπιστήμιο Huddersfield για τον Αυτισμό σαν φορέας πρακτικής άσκησης

– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποίηση του προγράμματος Μουσική στην Κοινότητα

– ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΦΑΑ, ΑΤΛΑΣ

– Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΕΔΕΤ

– Aegean Omiros College , Metropolitan College , ICPS College, Mediterranean College

– Αττικό College, Μητροπολιτικό College, ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Πρωτοποριακές Συνεργασίες

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »