Ο κ. Βαγγέλης Αυγουλάς Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών στην Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού Τομέα

07
Δεκ

IMG_20151110_002002Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ο Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Βαγγέλης Αυγουλάς επισκέφτηκε τον Πολυχώρο της Γέφυρας Ζωής…

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »