ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ»

15
Ιούν

Την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ως άνω εταιρείας, στα γραφεία της επί της Ιεράς Οδού αρ. 3-10 και Κύπρου αρ 2, στο Χαϊδάρι Αττικής με θέματα:

1) Εγγραφή νέων μελών.

2) Ορισμός ημερομηνίας για Σύγκληση νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για λήψη αποφάσεων σχετιζόμενες με ζητήματα καλύτερης λειτουργίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μας.

Καλούνται όλα τα μέλη να παραβρεθούν στα γραφεία της εταιρείας την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση αυτή θα επαναληφθεί μετά από οκτώ ημέρες την ίδια ώρα και συγκεκριμένα την 29η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00.

Ο διαχειριστής

Διονύσιος Γουράνιος

κατάλογος

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »