Συνεργασία της Γέφυρας Ζωής με το Πανεπιστήμιο “University of Huddersfield”

15
Ιούν

Σε ιδιαιτέρως φορτισμένη ατμόσφαιρα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η τελευταία μέρα που σήμανε και την λήξη της πρακτικής άσκησης εθελόντριας από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το “University of Huddersfield” με το οποίο η Γέφυρα Ζωής ΑΜΕΑ Δυτικού Τομέα κατάφερε να αναπτύξει μια επιτυχημένη και τελικώς αμφίπλευρα αποδοτική συνεργασία.

IMG_20160610_221302γζ

Ευελπιστούμε στη διατήρηση αυτής της συνεργασίας μελλοντικά καθώς και την επίτευξη ακόμη περισσότερων με αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού καθώς το επιστημονικό δυναμικό αποτελεί ένα από τα βασικότερα «εργαλεία» του πολυχώρου μας για την ανάπλαση της προσωπικότητας και της μοναδικότητας των παιδιών μας.

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »