Χορηγική στήριξη της Εθνικής Τράπεζας  προς τον Εθελοντικό Οργανισμό “Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ. “

27
Σεπ

‘Με διάθεση, αισιοδοξία , αγάπη, ελπίδα & όραμα, τα παιδιά της Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ. ξαναγέμισαν με τα χαμόγελά τους τον Απογευματινό Εθελοντικό Πολυχώρο Δημιουργίας & Έκφρασης με συνοδοιπόρο αυτήν την νέα χρόνια την Εθνική Τράπεζα https://www.nbg.gr/ .

 

Η Γέφυρα Ζωής θα συνεχίσει να προσφέρει και το 2018-19 το εθελοντικό έργο της και παράλληλα, να πραγματοποιεί ειδικές δραστηριότητες στους χώρους της, με τη χορηγική στήριξη της Εθνικής Τράπεζας, η οποία θα καλύψει μέρος των λειτουργικών εξόδων και του κόστους διοργάνωσης ειδικών δράσεων.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο, οι Εθελοντές και τα Παιδιά της Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ. εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την Εθνική Τράπεζα,https://www.nbg.gr/  που σε  καιρούς μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας, με τη στήριξη και την προσφορά της, θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία των στόχων για το έτος 2018-2019 ώστε να παραμείνει η πόρτα της Γέφυρα Ζώης Α.μεΑ. ανοιχτή για ακόμη μια χρονιά.’

 

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »