ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ

Αν σας ενδιαφέρει να τοποθετηθεί ένας κουμπαράς στο κατάστημά σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο κουμπαράς  «της Γέφυρα Ζωής » αποτελεί έναν από τους αγαπημένους τρόπους έμπρακτης στήριξης των φίλων μας.

Πλέον, ο κουμπαράδες μας βρίσκονται σε αρκετά καταστήματα της Αττικής , επιλέγεται σε διάφορες εκδηλώσεις, σε μυστήρια γάμου και βάπτισης αντί δώρου, σε τελετές αντί στεφάνου και για δωρεές εις μνήμην.

Οι χρηματικές δωρεές που συγκεντρώνονται στον κουμπαρά διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες του οργανισμού.

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »