ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Απευθυνόμαστε στην αγάπη σας να μας βοηθήσετε για την εκπλήρωση των αναγκών μας.

Πέρα από τα τρόφιμα και αναλώσιμα είδη, θα είναι ευχής έργον για μας, να “υιοθετήσετε” μια άμεση ανάγκη και να αναλάβετε μία πάγια ανάγκη (ή ένα μέρος αυτής) για τον  εθελοντικό μας πολυχώρο.

Πάγιες ανάγκες είναι πχ ενός λογαριασμού ΔΕΚΟ, για την δομή μας ,

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Να γνωρίζετε ότι όλα γίνονται προς όφελος και συμφέρον των παιδιών και νέων με αναπηρία.

/* Add your JavaScript code here. If you are using the jQuery library, then don't forget to wrap your code inside jQuery.ready() as follows: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Your code in here }); -- If you want to link a JavaScript file that resides on another server (similar to ), then please use the "Add HTML Code" page, as this is a HTML code that links a JavaScript file. End of comment */ //jQuery(document).ready(function( $ ){ /* jQuery(window).load(function( $ ){ $( ".nturl" ).click(function() { var ethnikiImg=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki img"); var ethnikiA=document.querySelector(".page-id-465 #ethniki a"); if(ethnikiImg){ ethnikiImg.src="#"; } if(ethnikiA){ ethnikiA.href="#"; } }); }); */
Translate »