ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ευχαριστούμε θερμά και τον κάθε έναν ξεχωριστά που αναγνώρισε και επιβράβευσε το έργο μας.

Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλους όσους συμμετέχουν και στηρίζουν την τεράστια αυτή προσπάθεια!

Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς να αναγνωρίζεται το εθελοντικό  έργο μας.

Translate »