ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Γέφυρα Ζωής ΑμεΑ. μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού EASPD.

Η Γέφυρα Ζωής ΑμεΑ με αντιπροσωπία της βρέθηκε την Τέταρτη 15 Μάιου έως την Παρασκευή17 Μάιου του 2019 στης εργασίες της Ετήσιας Διάσκεψης για το Ευρωπαϊκό συνέδριο της EASPD και πλέον από 18/5/2019 είναι επίσημα μέλος του EASPD

Το EASPD είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και προβάλλει δράσεις περισσότερων από 17.000 φορέων στην Ευρώπη, που παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία.

Ο βασικός στόχος του EASPD είναι να προωθήσει μέσω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας την παροχή ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, που στην Ευρώπη ξεπερνούν σε αριθμό τα 100 εκατομμύρια.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του EASPD.

– Αγγλικό Μουσικό Πανεπιστήμιο Huddersfield για τον Αυτισμό σαν φορέας πρακτικής άσκησης

– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποίηση του προγράμματος Μουσική στην Κοινότητα

– ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΦΑΑ, ΑΤΛΑΣ

– Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΕΔΕΤ

– Aegean Omiros College , Metropolitan College , ICPS College, Mediterranean College

– Αττικό College, Μητροπολιτικό College, ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Πρωτοποριακές Συνεργασίες

Translate »