Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ (Α.Μ.Κ.Ε.)

27
Φεβ

Την 5η Μάρτιου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ως άνω εταιρείας, στα γραφεία της επί της Ιεράς Οδού αρ. 3-10 και Κύπρου αρ 2, στο Χαϊδάρι Αττικής με θέματα:

1) Εγγραφή νέων μελών.

2) Ορισμός ημερομηνίας για Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για λήψη αποφάσεων σχετιζόμενες με ζητήματα καλύτερης λειτουργίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μας.

Καλούνται όλα τα μέλη να παραβρεθούν στα γραφεία της εταιρείας την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση αυτή θα επαναληφθεί μετά από πέντε ημέρες την ίδια ώρα και συγκεκριμένα την 11 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτερά και ώρα 20.00.

Ο  Πρόεδρος ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ & Διαχειριστής

Διονύσιος Γουράνιος

 

Translate »