ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07
Μαρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ».

 

Την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Γενική Συνέλευση των μελών της ως άνω εταιρείας, στα γραφεία της επί της Ιεράς Οδού αρ. 310 & Κύπρου αρ. 2, στο Χαϊδάρι Αττικής με θέματα :

 

  1. Απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2018.
  2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  3. Λήψη αποφάσεων σχετιζόμενη με ζητήματα καλύτερης λειτουργίας της Γέφυρας Ζωής.
  4. Ανάγνωση, Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
  5. Πρόταση αποβολής εταίρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη να παραβρεθούν στα γραφεία της εταιρείας την παραπάνω ημέρα και ώρα. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Τακτική Συνέλευση αυτή θα επαναληφθεί την 17η Μαρτίου ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00. 

 

Ο Διαχειριστής

Διονύσης Γουράνιος

 

Leave a Comment

Translate »