Πρωτόκολλο οδηγιών και προληπτικών μέτρων που αφορούν στην επαναλειτουργία μας μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας (ΦΕΚ1739/Β΄)

09
Ιούν

Σας ενημερώνουμε  ότι από τη Τρίτη 9/6/2020  ο εθελοντικός πολυχωρος της Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ. θα επαναλειτουργήσει, με γνώμονα την ασφαλή υποδοχή των παιδιών μας, δημιουργήθηκε πρωτόκολλο οδηγιών και προληπτικών μέτρων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η προσέλευση των εξυπηρετούμενων που έχουν υποκείμενα νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.) τα οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1856/Β΄/15-05-2020) επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας τους και εξυπηρετούμενων που έχουν πρόσωπα στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον με υποκείμενα νοσήματα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Θερμομέτρηση όλων κατά την είσοδό τους στο εθελοντικό πολυχώρο μας .

Στους χώρους, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους τηρείται απόσταση 1,5 μ. και όλοι οι κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας

Επικέντρωση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής με έμφαση στην τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής.

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παροχή επαρκών ποσοτήτων αντισηπτικών και μέσων ατομικής προστασίας (όπως μάσκες, γάντια κλπ.) και ενημέρωση για την ορθή και ασφαλή τους χρήση.

Εκπαίδευση και καθοδήγηση στη τήρηση των υγειονομικών μέτρων και των κανόνων της ατομικής υγιεινής καθώς και την τήρηση των σωστών αποστάσεων.

Υποχρεωτική η χρήση ασπίδας προσώπου από το σύνολο των εθελοντών .

Αξιοποίηση του φυσικού αερισμού, αποφυγή χρήσης κλιματιστικού, ενώ όπου είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η ορθή χρήση του, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ:6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διονύσης Γουράνιος

Leave a Comment

Translate »