ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Απευθυνόμαστε στην αγάπη σας να μας βοηθήσετε για την εκπλήρωση των αναγκών μας.

Πέρα από τα τρόφιμα και αναλώσιμα είδη, θα είναι ευχής έργον για μας, να “υιοθετήσετε” μια άμεση ανάγκη και να αναλάβετε μία πάγια ανάγκη (ή ένα μέρος αυτής) για τον  εθελοντικό μας πολυχώρο.

Πάγιες ανάγκες είναι πχ ενός λογαριασμού ΔΕΚΟ, για την δομή μας ,

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Να γνωρίζετε ότι όλα γίνονται προς όφελος και συμφέρον των παιδιών και νέων με αναπηρία.

Translate »